Zoeken

Interview Cora van Nieuwenhuizen

Corona

8 mei 2020

 

Pal na het afnemen van het interview zette de Corona-pandemie de wereld op zijn kop. Alles is anders geworden en dat werpt vragen op. Vragen, die we uiteraard nog bij het ministerie hebben neergelegd. Zo vroegen we ons bijvoorbeeld af of de crisis wellicht een ommezwaai in de houding ten opzichte van het 125cc-met-B-rijbewijs tot gevolg had. Met de anderhalve meter economie zal het openbaar vervoer immers maar 40% van de capaciteit hebben. Dat zal meer vervoer per eigen mobiliteit tot gevolg hebben. Meer auto's op de weg dan we voor de crisis hadden, is geen goed idee. Motorfietsen dragen nauwelijks bij aan files en leveren veel minder parkeerproblemen op. Ze zouden op korte termijn een oplossing voor het aanstaande mobiliteitsprobleem kunnen bieden. Dat is voor de minister geen reden om haar standpunt te wijzigen: “In het interview heeft de minister aangegeven waarom ze geen voorstander is van het 125cc met B-rijbewijs. Dat standpunt is na een paar weken niet veranderd.”, aldus het Ministerie. Nu ben ik het helemaal met de minister eens dat zonder enige vorm van training op een motor stappen onverstandig is, maar of daar dan één theorie en twee praktijkexamens voor nodig zijn? Een eendaagse VRO training met certificaat zou naar mijn mening voldoende moeten zijn. Bovendien, zo zegt onze chef tijdens de redactievergadering, zou 125cc met een B-rijbewijs de verkeersveiligheid op lange termijn alleen maar ten goede komen: hoe meer automobilisten gaan motorrijden, hoe meer ze zich bewust worden van de kwetsbaarheid van motorrijders.

Het nieuwe normaal

Zo heb je het over de moeizame acceptatie van thuiswerken bij werkgevers, een paar welen later draait de economie door dankzij thuiswerken. We zien daarbij een gigantische positieve impact op het milieu en de vermindering van files. Is dit het moment om werkgevers te motiveren om thuiswerken ook na de crisis breed in te zetten? Minister Van Nieuwenhuizen riep in het programma WNL op Zondag werkgevers op om het voor werknemers mogelijk te maken ook na de coronacrisis veel meer thuis te werken en niet massaal weer de weg op te gaan. Er is nog geen vaccin tegen Corona beschikbaar. We kunnen nog lang niet terug naar de samenleving zoals die voor de pandemie was. Veel reizen en veel contacten kunnen tot een nieuwe besmettingsgolf leiden. Het is zaak om de teugels te laten vieren waar mogelijk en waar noodzakelijk. Verder blijft echter het advies om thuis te blijven en thuis te werken wanneer dat mogelijk is. Voorlopig is dat het nieuwe normaal en dat kan nog best lang duren. Het is maar de vraag of werkgevers een goed draaiende thuiswerkcultuur weer willen terugdraaien een 100% bezettingsgraad op kantoor. Het blijft speculeren, maar het lijkt logisch dat thuiswerken ook na de pandemie een groot draagvlak bij werkgevers zal hebben. 

Vakantie

De zomervakantie nadert. Normaal vertrekken veel Nederlanders naar het Buitenland om daar te kamperen of in hotels te zitten. Is dat komende zomer mogelijk, of zal iedereen in eigen land moeten recreëren? Ook het ministerie heeft geen glazen bol: “Daar kunnen we nu niks over zeggen. We weten op dit moment niet hoe de situatie over twee tot drie maanden is.” In Nederland mogen campings open, vanaf 11 juli mogen ook de gemeenschappelijke douche- en toiletruimtes op campings weer open. Of dat in het buitenland ook zo is, is de vraag. En dan is het nog de vraag of je wel voor recreatieve doeleinden andere landen in mag. En of het verstandig is om miljoenen mensen over de wereld te laten reizen. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag of de buitenlandse campings en hotels open en veilig zijn, maar ook om het transport ernaartoe. Wil je met miljoenen mensen het sanitair op een benzinestation of een vliegveld delen? Het is en blijft zaak om een nieuwe besmettingsgolf te voorkomen. Wat daar over twee tot drie maanden voor nodig is, is nu nog niet te overzien.