Zoeken

Reportage: Motorbandenrecycling, inzameling slecht geregeld

Motorbedrijven - hetzelfde probleem

25 augustus 2021

Motorbedrijven kampen met hetzelfde probleem als particulieren: er is niets geregeld voor de afvoer van motorbanden. “Wij hebben zelf onderhandeld met de SIBA en betalen een prijs per kilo voor de afvoer van motorbanden”, stelt Jaivy Eikelenboom van MotoPort Uithoorn. Ook bij Huub Boesten van Jenssen motoren in Nijmegen gaat dat zo: “we hebben een container van de SIBA staan en betalen een dagprijs.” Je kunt je dus ook voorstellen dat motorbedrijven niet staan te springen om motorbanden van particulieren in te nemen, wanneer die niet bij hen zijn gekocht. Maar waar blijf je er dan mee? Dat is een goede vraag, waar niemand een antwoord op heeft. Nog niet, want er gaat wel wat veranderen, volgens Rodenburg: “De EU Richtlijn autowrakken wordt momenteel herzien door de Europese Commissie. Eind 2022 zal een voorstel voor nieuwe regelgeving worden gelanceerd. Nederland vindt het logisch dat in deze nieuwe Europese Richtlijn de scope wordt verbreed en de producentenverantwoordelijkheid ook voor andere vervoersmiddelen moet gaan gelden, zoals voor motoren, bussen en vrachtwagens. Het is nog onbekend hoe ver de Commissie op dit punt wil gaan.”

Initiatief

Voorlopig legt Rodenburg de bal bij de producenten en importeurs: “Vooruitlopend op de nieuwe Europese regels kunnen producten en importeurs van motorbanden natuurlijk wel al vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en een eigen initiatief ontwikkelen om de organisatie van inzameling en verwerking van o.a. motorbanden op te tuigen” vindt Rodenburg. “Dit zagen we bijvoorbeeld ook bij matrassen: een aantal grote fabrikanten hebben de handen ineengeslagen en vrijwillig producenten verantwoordelijkheid genomen voor de verwerking van oude matrassen. Inmiddels is dat nu door de overheid algemeen verbindend verklaard, wat betekent dat het voor alle matrasproducenten in Nederland verplicht is en worden er zo’n 1,5 miljoen matrassen per jaar gerecycled.
Inmiddels wordt er bij RecyBEM inderdaad gekeken of er via motorbandenfabrikanten en – importeurs een vergelijkbaar systeem opgetuigd kan worden, zodat ook motorbanden gemakkelijker kunnen worden ingezameld.