Zoeken

Arandi ALP: inlaatluchtcompressie via uitlaatgaslaadpomp

Hoe het werkt

22 februari 2021

De ALP is een membraanpomp die wordt aangedreven door drukpulsen in het uitlaatsysteem en deze energie omzet in een voorcompressie van de frisse lucht die de motor nodig heeft.

De ALP is via de pulsschakelaar op de cilinderkop en de daaropvolgende pulsleiding aangesloten op het uitlaatsysteem van de verbrandingsmotor. De pulsschakelaar stuurt de primaire uitlaatgasdrukgolf in de ALP, waarbij de rookgaskolom in de impulsleiding zorgt voor thermische isolatie van de ALP, waardoor de uitlaatgastemperatuur onder 80 ° C kan worden gehouden.

Nadat de energie-uitwisseling in de ALP heeft plaatsgevonden, stroomt het uitlaatgas via de impulsleiding terug naar de pulsschakelaar en van daar naar buiten via het uitlaatspruitstuk naar de einddemper.

Aan de luchtinlaatzijde wordt atmosferische lucht in de ALP gezogen en voorgecomprimeerd via het ALP-membraan bij elke compressiegolf aan de uitlaatgaszijde. Terugslagkleppen voorkomen dat de aangezogen lucht weer via de luchtinlaat kan ontsnappen. De voorgecomprimeerde verse lucht van de ALP wordt tijdelijk opgeslagen in de drukaccumulator totdat de aanzuigfase van de motor begint en de lucht met overdruk richting de cilinder gaat, geheel synchroon met de verbrandingscycli van de motor. Doordat de ALP een passieve component is, zijn regel- of bedieningselementen overbodig. Aangezien de luchtdruk in de ALP in het bereik van maximaal 1,5 bar absoluut ligt kan inlaatluchtkoeling bijna altijd achterwege blijven.