Zoeken

83e Salon te Brussel

83e Salon te Brussel

18 januari 2005
Inhoudsopgave
83e Salon te Brussel
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4

Motorfreaks.be

Gastvrijheid

Dat er naast motoren nog veel meer is te bezichtigen, werd al snel duidelijk nadat wij de verkeerde afslag in het Expo doolhofcenter hadden genomen. Naast vierwielers is ook het (klein) vrachtvervoer vertegenwoordigd, hoewel wij ons wel afvroegen wat de Belgische wet onder klein verstaat, getuige onderstaande foto.

Gezien de omvang van de Salon is het geen overbodige luxe om je op voorhand te laten informeren waar de motorhallen zijn. Tenminste, als je (net als deze redactie) doelgericht te werk wilt

gaan en je direct op al het motornieuws wilt storten. Bepaalde personen binnen onze redactie dachten de weg te weten en vonden het onnodig. Overbodig te vermelden dat we de nodige hallen hadden doorlopen voordat het motornieuws in zicht kwam. Na een toevallige encounter zagen we de motoren, maar eerst liepen we dit kunstwerk tegen het lijf. Wie dit herkend mag het zeggen, het is in ieder geval indrukwekkend genoeg voor ons kennersoog om er even vlot een plaatje van te schieten.