Zoeken

Verbod op Action camera's?

13 juni 2014
In Rusland lijkt bijna elke auto ermee te zijn uitgerust, maar in Europa roepen steeds meer landen een verbod af op dashcams. Oostenrijk spant momenteel de kroon, daar kan een overtreding met een boete van maximaal 10.000 euro worden beboet. Er heerst echter grote onduidelijkheid omtrent wat nu wel en niet mag, en in hoeverre dit verbod ook voor bij motorrijders populaire action camera’s geldt.

AEE SD21_5648

Action camera’s, tien jaar geleden had daar nog niemand van gehoord, maar tegenwoordig lijkt het haast bijna tot de standaard uitrusting van een motorrijder te horen. Met de camera op de helm worden de mooiste beelden gemaakt om via social media als Facebook en YouTube met de hele wereld te delen.

Nu is echter niet iedereen hiervan gecharmeerd. De camera’s zijn een doorn in het oog van privacy-waakhonden, die van mening zijn dat met dit soort camera’s de privacy van de burger wordt geschonden. Het heeft in België, Luxemburg, Portugal en Oostenrijk al tot een verbod van zogenaamde dashcams geleid. In Oostenrijk staat voor opnames die zonder toestemming zijn gemaakt een boetebedrag van € 10.000, wat bij herhaling tot € 25.000 kan oplopen.

Het verbod van dashcams heeft echter tot veel onduidelijkheid geleid. Zo wordt om te beginnen momenteel de motor niet specifiek genoemd en wordt in er specifiek over dashcams en niet zozeer voor action camera’s gesproken. De vraag is alleen wat volgens de wet een dashcam en een action camera is.

Onze Oostenrijkse collega’s van Tourenfahrer deden navraag bij verschillende instanties, waaronder de ADAC en de Oostenrijkse politie zelf, maar die wisten geen helderheid in de materie te scheppen, behalve dat dashcams inderdaad verboden zijn en dat het gebruik van een dashcam met € 10.000 kan worden beboet.

Wij hebben de materie bij Europarlementariër en motorrijder Wim van de Camp voorgelegd, die uit monde van beleidsmedewerkster Annette van der Vlies ons wist te vertellen dat er momenteel nog geen duidelijke regelgeving voor het verbieden of toestaan van dashcams is. Het publiceren van opnames op internet is niet toegestaan, zonder toestemming van de gefilmde weggebruikers. Het probleem heeft momenteel wel alle aandacht.

Nu is het verbod op publiceren te begrijpen wanneer beelden doelgericht op internet worden geplaatst om iemand zwart te maken, maar de wet maakt hier geen onderscheid. Nu heeft de Oostenrijkse politie tegenover Tourenfahrer verklaard dat er momenteel nog geen sprake is van handhaving van het verbod, maar of dat zo blijft weten ook zij niet. En dus zou het maar zo kunnen zijn dat je ineens met een gigantische boete wordt geconfronteerd voor opnames die met een camera tijdens het rijden zijn gemaakt.

Wordt vervolgd…