Zoeken

Vanaf 2022 APK voor motorfietsen?

13 januari 2014
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat het Nederlandse APK-systeem in stand blijft. Motorfietsen zullen pas vanaf 2022 verplicht gekeurd moeten worden, tenzij lidstaten door middel van andere maatregelen kunnen aantonen dat zij eenzelfde resultaat kunnen bereiken voor de verkeersveiligheid.

APK

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben een principeakkoord bereikt over een Richtlijn (in plaats van een Verordening), waarin meer ruimte is voor nationale verschillen. BOVAG heeft zich hard gemaakt voor het behoud van het Nederlandse systeem en is verheugd met het standpunt van de minister en met het Europese principeakkoord.

Voor automobilisten betekent dat alles bij het oude blijft, maar belangrijker voor ons motorrijders is dat vanaf 2022 er voor motoren een vorm van APK realiteit zal zijn. In de richtlijn is afgesproken dat vanaf 2022 motorfietsen verplicht gekeurd moeten worden, tenzij lidstaten door middel van andere maatregelen kunnen aantonen dat zij eenzelfde resultaat kunnen bereiken voor de verkeersveiligheid.

Minister Schultz is van mening dat er effectievere maatregelen dan een APK zijn om de verkeersveiligheid voor motorrijders te vergroten en zegt toe “passende alternatieve beleidsmaatregelen” te nemen. Voor aanhangwagens (inclusief caravans) en brom- en snorfietsen komt er vooralsnog geen APK-plicht, maar de Europese Commissie wordt wel opgedragen hier uitgebreid onderzoek naar te doen.