Zoeken

TomTom verkoopt rijgegevens aan politie

27 april 2011
Kan de gebruikersvriendelijkheid van de Rider al niet tippen aan die van de Zumo, is er nog een extra reden om je TomTom bij het grof vuil te zetten. TomTom verkoopt namelijk rijgegevens van haar gebruikers aan de politie, die deze gegevens gebruikt om locaties voor snelheidscontroles te bepalen. Bijna de helft van alle politiekorpsen maakt inmiddels hiervan gebruik, zo is vandaag in het AD te lezen.

 TomTom

Uit de in het geheugen van de TomTom opgeslagen rijgegevens is precies af te lezen hoe hard de gebruiker op welke locatie heeft gereden. Deze gegevens worden door TomTom uitgelezen zodra de navigatie aan de computer wordt aangesloten. In de gebruiksvoorwaarden staat wel dat de gegevens aan derden kunnen worden verstrekt, maar veel gebruikers weten niet dat hun rijgegevens via een tussenbedrijf aan de politie worden doorverkocht.

Eenmaal de TomTom aan de computer gekoppeld om bijvoorbeeld de wegenkaart te updaten wordt gevraagd of de opgeslagen gegevens anoniem mogen worden gebruikt 'om de producten van TomTom te verbeteren', maar in werkelijkheid worden deze dus doorverkocht aan de politie. Het verkeerskundig bureau Via.nl maakt uit de rijgegevens op waar vaak te hard wordt gereden. Dit gebeurt volgens het AD al ongeveer anderhalf jaar, zonder dat dit door de politie of TomTom bekend is gemaakt.

De ANWB vindt dat klanten van TomTom duidelijker moeten worden geinformeerd over de werkwijze. Volgens ANWB woordvoerder Markus van Tol beseft de gebruiker ongetwijfeld niet dat hijzelf de politie informeert, en mag dat zeker niet op slinkse wijze gebeuren. Deskundigen zijn net als de ANWB kritisch over de verkoop van rijgegevens aan de politie.

Corien Prins, hoogleraar Recht en informatisering Universiteit Tilburg:
TomTom is een dienstverlener, maar nu gebruikt de overheid het als controlemiddel. Het zal wel volgens de regels zijn, maar burgers zullen verbaasd en verbolgen zijn. De overheid moet transparanter zijn over dit soort methodes.

De snelheidsgegevens van de TomTom's worden door de politie gebruikt om te bepalen waar moet worden gecontroleerd op snelheid door middel van mobile controles of het plaatsen van flitspalen. De Raad van Korpschefs zegt niet te kunnen beoordelen of consumenten zijn misleid, woordvoerder Jelle Egas noemt het echter 'een slim middel'. "We moeten de technologie benutten," aldus Egas.  

Bron: AD