Zoeken

Toch APK voor motorfietsen

3 juli 2013
Eind mei leek de APK voor motorfietsen voorlopig nog van de baan, maar geheel tegen de verwachting in heeft het Europees Parlement op 2 juli gestemd vóór een APK voor motorfietsen.

Hyper0001

Dankzij steun en lobby van Dankzij steun en lobby van de FEMA, de MAG en de KNMV heeft de commissie Vervoer en Toerisme van het Europees Parlement op donderdag 30 mei met 21 stemmen voor en 19 stemmen tegen bepaald dat er geen Europese APK-plicht komt voor motoren. In het aangenomen voorstel wordt de Europese Commissie gevraagd binnen drie jaar een aanvullend onderzoek uit te voeren. Zo kopte ons nieuwsbericht op 30 mei nadat de APK voor motorfietsen van de baan leek te zijn.

De stellingname van de Transportcommissie van het Europees Parlement was destijds duidelijk: alleen een APK voor motorfietsen als de Europese commissie kan aantonen dat zo'n periodieke keuring inderdaad de verkeersveiligheid verhoogt. Het initiatief hiervoor kwam van de Nederlandse Europarlementariërs Peter van Dalen (CristenUnie) en Wim van de Camp (CDA). Nu heeft het EP onverwacht toch voor een APK voor motorfietsen gestemd.

Paul de Waal, woordvoerder BOVAG:
Met de hakken over de sloot is een meerderheid van de stemmen bereikt. Nu starten de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad van Ministers. We verwachten dat deze onderhandelingen rond september afgerond zijn en er een definitieve uitslag te melden is.

Nu het principebesluit is genomen beginnen onderhandelingen tussen Brussel en de lidstaten over de manier waarop de keuring moet worden georganiseerd. Veel lidstaten, waaronder ook Nederland, zien weinig in een APK voor motorfietsen. Ze zien op tegen de bureaucratie en vinden dat mensen en bedrijven onnodig op kosten worden gejaagd. 

Voor de stemming waren meerdere motorrijders, waaronder CDA Eurparlementariër Wim van de Camp, naar Straatsburg gekomen, maar hun protest haalde niets uit. Als het aan het Europees Parlement ligt, gaat de APK voor motorfietsen in 2016 van start.