Zoeken

Staalkabels zijn onderschat gevaar voor motorrijders

15 augustus 2013
Beginnen op steeds meer plaatsen veilige vangrails gemeengoed te worden, hangt het volgende gevaar weer boven ons hoofd. Verkeersveiligheidsdeskundigen pleiten namelijk voor het gebruik van cable-barriers, vangrails bestaande uit tussen paaltjes gespannen staalkabels.

Cable Barrier

De belangenvereniging voor motorrijders MAG (Motorrijders Actie Groep) en RAI Vereniging zijn verbaasd over een aanbeveling in het SWOV-rapport 'Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 80 km/uur'. De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) pleit in dit rapport voor het aanbrengen van fysieke barrières tussen elkaar tegemoetkomende verkeersstromen op tweestrookswegen. Deze barrières zouden gevormd moeten worden door cable-barriers, vangrails bestaande uit tussen paaltjes gespannen staalkabels.

De SWOV noemt Zweden als land waar de ervaringen met cable-barriers 'zeer positief' zouden zijn, maar in Zweden zijn in het laatste decennium al 51 motorrijders omgekomen door het gebruik van deze barriers. Het SWOV gaat hier volkomen aan voorbij, omdat de onderzoekers zich hebben gebaseerd op verouderde rapporten. Daarnaast zijn zij voorbij gegaan aan een promotieonderzoek van de Zweedse wetenschapper Hawzheen Karim uit 2011 waaruit blijkt, dat het aanbrengen van cable-barriers weliswaar aanzienlijk goedkoper is dan andere vormen van geleiderails, maar dat onderhoud en reparatie zo duur zijn dat de totale kosten van cable-barriers uiteindelijk veel hoger liggen. De MAG en RAI Vereniging begrijpen daarom ook niet hoe de onderzoekers tot deze aanbeveling hebben kunnen komen.

Gemma Warmerdam, secretaris van de afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereniging:
Wij zijn van mening dat maatregelen - zoals die door de SWOV worden voorgesteld - voor alle weggebruikers tot een verbetering van de verkeersveiligheid moeten leiden, ook voor motorrijders.

Wanda Dijkhorst, voorzitter MAG:
De MAG verzet zich al jaren tegen het gebruik van cable-barriers, eenvoudigweg omdat ze een niet te onderschatten gevaar vormen voor motorrijders. Het advies van de SWOV is voor ons onverteerbaar.

Als gevolg van de bezwaren van de MAG tegen cable-barriers (in 2004 wilde de provincie Overijssel cable-barriers plaatsen langs de N340), heeft de Tweede Kamer al in december 2005 een motie aangenomen waarin de regering werd opgeroepen de plaatsing van cable-barriers te verbieden. Toenmalig verkeersminister Karla Peijs heeft toegezegd de motie uit te voeren.