Zoeken

SMA en MCA&O bundelen krachten als ONK organisator in Assen

15 februari 2011
Omdat de oorspronkelijke bestaansgrond van de Stichting Motorwegraces Assen (SMA), die in het verleden op verzoek van de KNMV was opgericht, is verdwenen hebben de SMA en de Motorclub Assen en Omstreken (MCA&O) kun krachten gebundeld als één ONK-organisator in Assen.

SMA_logoCirca 20 jaar jaren geleden is de Stichting Motorwegraces Assen (SMA) opgericht op verzoek van de KNMV, om namens deze bond haar ONK wegraces te organiseren op het TT circuit te Assen. Onlangs heeft de KNMV evenwel te kennen gegeven de SMA tegenwoordig te zien als een “gewone” organisator vergelijkbaar met andere, zoals bij voorbeeld de Motorclub Assen en Omstreken (MCA&O). Hiermee is dus de oorspronkelijke bestaansgrond van de SMA verdwenen en is er geen reden meer om in Assen twee ONK wegraceorganisatoren te handhaven.

Dit standpunt, gevoegd bij de noodzakelijke verjonging van het bestuur in verband met het bereiken van de maximale leeftijd van voorzitter Jaap Timmer en secretaris Jan Pol, heeft geleid tot intern beraad en een aantal gesprekken tussen de SMA en de MCA&O. Dit overleg heeft als resultaat opgeleverd dat beide organisaties geleidelijk zullen samensmelten tot één organisator die de ONK wegraces in Assen voor haar rekening neemt.

Het nieuwe SMA bestuur zal vanaf maart 2011 bestaan uit Henri Wolters (voorzitter), Martin de Gries (secretaris), Geert Mulder (penningmeester), Fokke Neef en Sandra Hoekman. De drie eerstgenoemden fungeren ook als zodanig bij de MCA&O, waarbij op te merken valt dat Henri Wolters tevens reeds geruime tijd vicevoorzitter van de SMA is geweest. Fokke Neef en Sandra Hoekman (als wedstrijdsecretaris) behoorden reeds tot het bestuur van de SMA.

De vertrekkende secretaris Jan Pol zal tijdens het seizoen 2011 nog een aantal taken voor zijn rekening nemen om een soepele overgang te waarborgen en Wiebren Bouwstra, die ook uit het bestuur treedt, blijft vooralsnog assistentie verlenen inzake de circuitrijvaardigheidstrainingen.

Scheidend SMA-voorzitter Jaap Timmer:
Zoals we vaak van rijders, onze sponsors en de gasten hebben gehoord, kunnen we trots zijn op onze staat van dienst in de afgelopen jaren. We hebben ons steeds met plezier ingezet voor de motorsport. Ook zijn we blij dat wij op deze wijze de continuïteit van de SMA in uitstekende samenwerking met de MCA&O, altijd al een gewaardeerde relatie, veilig hebben kunnen stellen. Ik wens het nieuwe bestuur veel succes in de komende jaren!

Aantredend voorzitter Henri Wolters:
Hiermee is de eerste stap gezet naar één organisator van ONK wegraces op het circuit in Assen in de toekomst. Voor alle betrokkenen een versimpeling van de benodigde contacten. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet en bedanken onze voorgangers voor hun inspanningen.