Zoeken

RAI: sloopregeling tweetakt tweewielers slecht plan

7 januari 2010

De invoering van een sloopregeling voor tweetakt tweewielers is wellicht een stap te ver. Met een breed gedragen aanpak vanuit de industrie zullen waarschijnlijk veel snellere stappen gemaakt kunnen worden in het milieuvriendelijker maken van deze tweewielers, aldus de RAI vereniging

RAI-logo.jpgDe RAI vereniging reageert hiermee op het persbericht van de Bovag afgelopen maand, waarin werd gepleit voor een sloopregeling voor tweetakt tweewielers, die volgens de organisatie vele malen vervuilender zouden zijn dan viertakt of elektrische tweewielers. Volgens de RAI vereniging voldoet de huidige tweetakt tweewieler echter aan alle moderne milieueisen.

Eugène Daams, secretaris afdeling Gemotoriseerde Tweewielers RAI:
Er zijn betere oplossingen dan het verbannen van tweetakt tweewielers. Denk daarbij aan een versnelde invoering van de Europese milieueisen voor gemotoriseerde tweewielers die overeenkomen met Euro 5 en 6 normen die op dit moment al gelden voor auto's met benzinemotor.

Die mening is breed gedragen bij de fabrikanten en importeurs van gemotoriseerde tweewielers die aangesloten zijn bij de ACEM, de Europese koepelorganisatie waarin ook de RAI Vereniging participeert.

Een andere aanpak, die volgens de RAI ook meer effect zou hebben, is de introductie van een APK voor gemotoriseerde tweewielers. Hiermee zouden de uitwassen, waarbij vooral wordt gedoeld op opgevoerde of slecht afgestelde bromscooters, kunnen worden aangepakt.

Daams, nogmaals:
De vandaag verkochte nieuwe gemotoriseerde tweewielers voldoen volledig aan alle wettelijke eisen, dus ook aan de nu geldende milieueisen. Die mensen zouden met de invoering van een sloopregeling voor tweetaktmotoren ernstig nadeel ondervinden van hun aankoop, dat kan niet de bedoeling zijn.

Dat de invoering van een periodieke keuring voor gemotoriseerde tweewielers onder motorrijders een gevoelige kwestie is, daarvan is de organisatie zich terdege bewust. De invoering van een periodieke keuring voor gemotoriseerde tweewielers is echter zeker wenselijk als gekeken wordt naar de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. De omvang van het totaal aantal gemotoriseerde tweewielers in Nederland zal naar verwachting toenemen, het gebruik van deze voertuigen wordt steeds meer gezien als een volwassen en functionele oplossing voor het terugdringen van files en parkeerproblemen, aldus de RAI.

Verkeersveiligheid, en milieu zijn de twee belangrijkste drijfveren achter de wens voor een periodieke keuring. Ook de gelijke behandeling tussen de eerste, af-fabriek montage, en de aftermarket montage van onderdelen maken een periodieke keuring een geschikt instrument voor controle en handhaving.