Zoeken

Productie Horex VR6 opnieuw uitgesteld

23 april 2012
Na eerder al tot twee maal toe de planning te hebben moeten aanpassen is de productiestart van de Horex VR6 opnieuw uitgesteld. Reden hiervoor is de toepassing van secundaire luchtinjectie in het uitlaatsysteem, om schadelijke stoffen in de uitlaatgassen te reduceren.

Horex_VR6

Drie maal is scheepsrecht, zal Horex heroprichter Clemens Neese ongetwijfeld hebben gedacht toen hij moest besluiten de productiestart van de nieuwe Horex VR6 zescilinder Roadster opnieuw uit te stellen. Waar volgend de vorige planning de productie rond deze tijd al in volle gang had moeten zijn wordt volgens de nieuwe planning eind mei een aanvang met de productie gemaakt.

Volgens Horex liggen een tweetal redenen ten grondslag aan het opnieuw uitstellen van de productiestart. Enerzijds – net als de voorgaande keren - de vertraagde levering van onderdelen door toeleveranciers, anderzijds de emissie uitstoot, die tijdens testen te dicht op de kritische grens voor homologatie hebben gelegen.

In tegenstelling tot eerdere testen met preproductie modellen bleek bij het testen van de alle motorblokken uit de eerste productieserie dat de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen te dicht op de toegestane hoeveelheid zat, waardoor Horex zich genoodzaakt zag nadere maatregelen te nemen.

Door toepassing van een secundair lucht systeem (SLS), naast twee katalysatoren, in het uitlaatsysteem, wordt de hoeveelheid schadelijke stoffen volgens Horex dusdanig gereduceerd dat niet alleen aan de huidige, maar ook aan de toekomstige norm wordt voldaan.

De productie van het SLS, plus het feit dat een nieuwe homologatie keuring moet worden gedaan, heeft Horex doen besluiten de productie dus opnieuw uit te stellen. Laten we hopen dat ie dan echt gaat komen, anders vrezen we dat dit als de zoveelste never ending story zal eindigen.