Zoeken

Piaggio MP3 blijft beschikbaar voor rijbewijs B

3 april 2013
Met de invoering van het nieuwe stappenrijbewijs leek er een einde te zijn gekomen aan de beschikbaarheid van de driewielige MP3 voor het autorijbewijs B, maar de schade blijkt in de praktijk minder erg te zijn. Rijbewijs B-bezitters die hun roze papiertje vóór 19 januari 2013 hebben behaald, mogen de handige Piaggio namelijk onveranderd blijven besturen en profiteren blijvend van de voordelen van de MP3 LT motorscooter.

Piaggio MP3_Yourban

De nieuwe regelgeving rondom het rijbewijs van 19 januari j. heeft in Nederland onder automobilisten en motorrijders voor behoorlijk wat verwarring en misvattingen gezorgd, zowel binnen de industrie als bij consumenten. Eén van die misvattingen is met name van toepassing op de status van de Piaggio MP3 LT motorscooter.

Alex van den Hoff, Country Manager Piaggio Vespa B.V.:
Eén van de sterke punten van de MP3 LT is dat hij met enkel het rijbewijs B bestuurd mag worden. De nieuwe regelgeving rondom het rijbewijs wekt onterecht de indruk dat voor het besturen van de MP3 LT tegenwoordig een A-rijbewijs verplicht zou zijn, maar dat is gelukkig niet het geval. Als gulden regel geldt, dat rijbewijs B-bezitters de mogelijkheden en vrijheden die ze vóór 19 januari 2013 hadden, ook na die datum behouden. Wat betekent dat nagenoeg alle bezitters van het autorijbewijs B in Nederland de Piaggio MP3 LT als vanouds mogen blijven besturen.

De uitzondering op die regel is van toepassing op bestuurders die hun B-rijbewijs na 19 januari jl. hebben behaald. Deze groep dient inderdaad ook in het bezit van het rijbewijs A te zijn om te kunnen profiteren van de voordelen die de MP3 LT biedt.

Kleine kentekenplaat
Overigens is er nog meer goed nieuws te melden voor de Piaggio MP3 LT. Sinds kort is de tot dusver verplichte grote kentekenplaat vervangen door het kleinere exemplaar dat voor reguliere motorfietsen en –scooters is voorgeschreven. De grote kentekenplaat was voor veel MP3 LT-bezitters een doorn in het oog en de beschikbaarheid van de kleinere versie vergroot de visuele aantrekkingskracht van de driewielige motorscooter aanzienlijk.

Van den Hoff, opnieuw:
Mede dankzij de inzet van de RAI Vereniging mag de Piaggio MP3 worden uitgerust met de kentekenplaat die identiek is aan die van een motorfiets. De RDW heeft hiervoor vanaf 2013 de regelgeving aangepast op basis van een aantal praktische en veiligheidsaspecten. Een lang gekoesterde wens van alle MP3-eigenaren is hiermee in vervulling gegaan.

Piaggio heeft inmiddels een uitgebreid aanbod aan ‘rijbewijs B approved’ MP3-uitvoeringen. De vlot gestylde YOURban-modellen, met een iets kortere wielbasis voor een grotere wendbaarheid in de stad, zijn volgens Piaggio met name bij een jongere groep kopers populair. De reguliere MP3 LT daarentegen blijft als vanouds een zeer breed publiek aanspreken.