Zoeken

OM eist gemeente geldboete om dodelijk motorongeval

27 november 2012
Het openbaar ministerie heeft bij de rechtbank in Utrecht een geldboete van € 22.500 (waarvan € 7.500 voorwaardelijk) geëist tegen de gemeente Stichse Vecht. De gemeente staat terecht wegens dood door schuld als gevolg van slecht wegonderhoud.

Nieuweweg Tienhoven

De zaak die momenteel bij de Utrechtse rechtbank onder behandeling is, is redelijk uniek. Het is pas de tweede keer dat in Nederland een gemeente daadwerkelijk wordt vervolgd voor dood door schuld. Op 31 maart 2009 kwamen twee motorrijdsters om het leven nadat zij door slecht wegdek ten val waren gekomen. Oorzaak van de val met de motor waren vijf flinke hobbels op een stukje van 42 meter. De wortels van de populieren aan de kant van de weg hadden het asfalt tot wel 6 centimeter omhoog gedrukt.

Op de weg gold toen een maximum snelheid van 60 km/u en er waren waarschuwingsborden geplaatst. Volgens de politie reed de motorrijdster tussen de 50 en maximaal 74 km/u toen ze de macht over het stuur verloor. Precies op dat moment reed een vrachtauto in tegengestelde richting, waarna een frontale botsing volgde waarbij de 34-jarige berijdster en haar 25-jarige duo-passagiere verongelukten.

Uit snelheidsproeven van de politie, die na het ongeval werden uitgevoerd, bleek dat bij snelheden boven de 50 km/u het wegstuk al erg gevaarlijk was. Bij reconstructie met een soortgelijke motor als van het slachtoffer kwam bij een snelheid van 60 km/u het voorwiel los. Een proef bij 65 km/u met duopassagier werd als te gevaarlijk bestempeld en niet uitgevoerd.

Het desbetreffende wegstuk stond al geruime tijd bekend als zijnde gevaarlijk. De eerste klachten stamden uit 2006, waarna de gemeente in 2007 besloot waarschuwingsborden te plaatsen. Volgens een deskundige was dat bij lange na niet genoeg en had de gemeente ondeugdelijke metingen verricht. In 2008 waren opnieuw klachten, maar nog altijd werd door de gemeente geen actie ondernomen.

Op 1 maart 2009 volgde het eerste ongeval, waarbij een motorrijder ten val kwam maar het er wel levend van af bracht. De motorrijder stelde de gemeente aansprakelijk, maar ook na dit ongeval werden door de gemeente geen maatregelen getroffen.

De gemeente Maarsen, die later is opgegaan in de fusiegemeente Stichtse Vecht, heeft geprobeerd de strafzaak af te wenden door zich te beroepen op strafrechtelijke immuniteit. Op 10 oktober 2012 heeft de rechtbank echter bepaald dat hiervan nu geen sprake is, omdat wegenonderhoud geen exclusieve overheidstaak is.

In de rechtzaak tegen de gemeente Stichtse Vecht heeft het openbaar ministerie een boete van € 22.500 geëist. De rechter doet over twee weken uitspraak.