Zoeken

Nieuw Europees rijbewijs in 2013

6 januari 2010

Het huidige stapsgewijze rijbewijs voor motorfietsen zal voor menig jong motortalent al een doorn in het oog zijn, maar vanaf 2013 wordt het allemaal nóg complexer. De nieuwe rijbewijswet, die dat jaar van kracht zal gaan, gaat motorrijden verdelen in drie verschillende klassen, met elk z'n eigen rijbewijs. 

Rijbewijs.jpgVanaf 1 januari 2013 wordt de nieuwe Europese rijbewijswet van kracht. Kort gezegd komt het erop neer dat er in Europa drie uniforme klassen komen: vanaf 16 jaar mag je op een 125cc motor met maximaal 11 kW en een pk/gewichtsverhouding van maximaal 0,1 kW/kg (A1 rijbewijs), vanaf 18 jaar op een motor tot 35 kW, maximaal 0,2 kW/kg (A2) en na twee jaar ervaring in de A2-klasse – of wanneer je 24 bent – mag je op een motor met vol vermogen (A). Voor elke overstap zal waarschijnlijk opnieuw examen gedaan moeten worden.

Voor het rijexamen stelt de wet aanvullende eisen voor de lesmotoren: de A1-motor moet minimaal 120cc hebben en 90 km/uur kunnen, de A2-motor moet minstens 400 cc hebben en meer dan 25 kW hebben en de A-klasse moet minimaal 600cc en meer dan 40 kW hebben. Dat betekent dat een rijbewijshouder straks drie soorten motorfietsen in zijn bezit moet hebben, waarbij u voor de A2-klasse een –binnen bepaalde grenzen - teruggetunede A-motor mag gebruiken.

Of de rijbewijswet er in Nederland ook zo uit komt te zien valt overigens te betwijfelen. Ondanks de drang naar Europese eenwording zal onze overheid de leeftijden voor de lichtste klassen waarschijnlijk elk een of twee jaar opschuiven.

Lesmotoren voor Europese rijbewijs vanaf 1 januari 2013:

  • A1: cilinderinhoud tussen 120cc en 125cc, maximaal 11 kW en 0,1 kW/kg, moet ten minste 90km/uur halen.
  • A2: cilinderinhoud boven 400cc, minimaal 25kW, maximaal 35kW en 0,2 kW/kg, mag niet zijn afgeleid van een motor met meer dan het dubbele vermogen.
  • A: cilinderinhoud boven 600cc, minimaal 40 kW.