Zoeken

Motor-APK voorlopig van de baan

11 maart 2014
De APK voor motorfietsen is voorlopig van de baan. Met grote meerderheid heeft het Europese Parlement vandaag ingestemd met het compromisvoorstel van de Europese Commissie inzake een Europese verordening voor de periodieke technische keuring voor motorvoertuigen.

APK

Het compromisvoorstel behelst onder meer dat de APK voor motorfietsen wordt uitgesteld tot 2022. Indien de lidstaten in de vijf jaar voorafgaande voldoende maatregelen nemen om de veiligheid van motorfietsen te verbeteren kan van een APK worden afgezien. De Motorrijders Actie Groep (MAG) gaat ervan uit dat dit ook zal gebeuren en is al in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de te nemen maatregelen.

Verdere wijziging ten opzichte van het eerdere voorstel is dat de lidstaten zelf nu meer vrijheid gaan krijgen om zelf te bepalen hoe zij de APK gaan inrichten en met welke frequentie de keuring zal gaan plaatsvinden. Voor Nederland betekent dit dat de keuringsfrequentie en –methodiek voor personenauto’s ongewijzigd blijft en dat naast de motorfietsen ook lichte aanhangers en caravans buiten de APK worden gehouden.

MAG woordvoerder Dolf Willigers:
Dit is een grote overwinning voor de MAG en onze Europese koepelorganisatie FEMA. Zonder intensieve samenwerking met onze Europese zusterorganisaties, Europarlementariërs als Corien Wortmann-Kool, Wim van de Camp en Peter van Dalen en de Nederlandse overheid zouden we dit resultaat nooit hebben kunnen bereiken. De opstelling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarbij niet alleen onze inhoudelijke argumenten zijn overgenomen maar ook steeds is vastgehouden aan het subsidiariteitsbeginsel, is van niet te onderschatten belang geweest.