Zoeken

Massale ruggensteun voor Stichting Vrienden TT Circuit Assen

15 februari 2011
Auto- en motorsportliefhebbers uit het hele land hebben zich de afgelopen weken massaal achter de Stichting Vrienden TT Circuit Assen geschaard, zo heeft de stichting in een persbericht laten weten.

vrienden-tt-logo Volgens de Stichting hebben zich inmiddels ruim 1.100 sympathisanten aangemeld, waarmee de Stichting een serieuze spreekbuis aan het worden is die op regelmatige basis met overheden, omwonenden, circuitdirectie en andere belanghebbenden om te tafel gaat zitten om een bijdrage te kunnen leveren aan het veiligstellen van de toekomst van het Assener circuit, die ooit in het verre verleden (toen de noordlus er nog was en het circuit niet was vernaggeld vanwege de commercie) de Kathedraal van de motorsport werd genoemd.

De Stichting Vrienden TT Circuit Assen bedrijft geen politiek, maar is op dit moment wel stevig aan het stoeien met de politiek en de voor- en tegenstanders van het circuit. Zo hoopt de Stichting op 16 februari met deze partijen een convenant te ondertekenen. Een convenant wat samen met een toekomstvisie de hoofdlijnen, intenties inzet en procesafspraken op het gebied van de uitvoering van de Toekomstvisie TT Circuit Assen en omgeving vastlegt.