Zoeken

Krasse knarren volgens US onderzoek vaker gewond bij motorongeluk

9 februari 2013
Oudere motorrijders van boven de 60 raken vaker gewond na een motorongeval dan jongeren. Volgens Amerikaans onderzoek is de kans dat 60-plussers na een ongeval in het ziekenhuis belanden zelfs drie keer zo groot dan dat bij jonge motorrijders het geval is, zo is op de website van de BBC te lezen.

Krasse Knarren

Volgens het in het blad Injury Prevention gepubliceerde onderzoek hebben krasse knarren vooral te maken met ernstig letsel aan borst en ribben, wat volgens de onderzoekers het gevolg is van zwakkere botten en het feit dat ouderen in staat zijn om krachtige motorfietsen te kopen. Ook zouden velen op oudere leeftijd nog een jongensdroom willen realiseren door voor het eerst een motor aan te schaffen, maar missen ze de ervaring.

Verder worden verslechterde ogen, minder evenwichtsgevoel en een trager reactievermogen als mogelijke oorzaken genoemd. Kwalen als verhoogde bloeddruk, hartproblemen en suikerziekte zouden voor verdere complicaties kunnen zorgen. Bij jonge motorrijders was de kans op blessures aan schouders, armen en handen het grootst.

De onderzoekers analyseerden de gegevens tussen 2001 en 2008 van het Electronic Injury Surveillance System-All Injury Program (NEISS-AIP), een Amerikaans elektronisch ongevallen bewakingssysteem, dat over data van 100 Amerikaanse ziekenhuizen beschikt. In die periode werden ongeveer 1,5 miljoen volwassenen boven de 20 in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van een motorongeval. Bij motorrijders boven de 60 was de kans drie keer zo groot om in het ziekenhuis te belanden en was de kans op ernstig letsel tweeënhalf keer zo groot.

Nick Brown van de Britse MAG bevestigd deze trend in Engeland. Het aantal oude motorrijders is het afgelopen decennium enorm toegenomen, en daarmee ook het aantal verwondingen. Volgens Brown zijn de cijfers in Engeland wel een flink stuk lager, maar zijn de verhoudingen per leeftijdsgroep identiek. De oorzaak zou daarnaast liggen in het feit dat oude motorrijders meer tijd hebben om te rijden, meer middelen ter beschikking hebben of op late leeftijd pas aan motorrijden zijn begonnen.

Volgens Arjan Everink, hoofd opleidingen van de KNMV, stroken de cijfers van het Amerikaanse onderzoek echter niet met de Nederlandse situatie. In ons land zijn de meeste motorrijders die gewond raken volgens Everink tussen de 25 en 45 jaar, terwijl de groep 60-plussers relatief klein is. Dat is echter niet het enige punt van kritiek dat Everink heeft, vooral het gebrek aan gedegen opleidingen zou de Amerikaanse motorrijder parten spelen.

Arjan Everink, hoofd opleidingen KNMV:
We hebben het hier over een Amerikaans onderzoek en de rijopleidingen aldaar zijn niet van hetzelfde niveau als in Nederland. Zo wordt daar in verband met angst voor aansprakelijkheidsclaims alleen op oefenterreinen getraind en niet op de openbare weg. In Nederland gebeurt dat juist wel, omdat in de praktijk dáár de ongevallen plaatsvinden.
Onze wijze van opleiden is tien keer beter, de rijkwaliteiten van Amerikaanse motorrijders is niet te vergelijken met die van de Nederlanders. Bovendien rijden in Amerika ook veel oudere motorrijders die helemaal geen opleiding hebben gehad. Kortom: ik herken in dit onderzoek te weinig dat van toepassing kan zijn op de Nederlandse markt.