Zoeken

KNMV positief over standpunt Nederlandse regering APK

3 september 2012
Nederland zal zich binnenkort in Brussel uitspreken tegen het voorstel om een verplichte APK voor motoren in te voeren. De KNMV is tevreden dat de regering het standpunt van de KNMV deelt.

KNMV_Logo

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de regering haar standpunt kenbaar gemaakt ten aanzien van diverse voorstellen die binnenkort in Brussel behandeld zullen worden. In het advies is te lezen dat Nederland geen voorstander is van het uitbreiden van de APK-plicht naar twee en driewielers, caravans en snelle trekkers in combinatie met een enorme toename aan geadministreerde wegkantcontroles, omdat de positieve effecten voor de verkeersveiligheid en milieu naar verwachting niet in verhouding staan tot de toename in administratieve lasten voor burger en bedrijfsleven.

Met name de zinsnede waarin de motorfietsen worden genoemd geeft aanleiding tot optimisme bij de KNMV, dat altijd een fervent tegenstander van dit voorstel is geweest en vorige week over dit onderwerp nog een open brief aan minister Schultz heeft gestuurd. Patrice Assendelft reageerde namens de overkoepelende motorbond, die al jaren een lobby voert om de politici ervan te overtuigen dat het hier gaan om een ‘schijnmaatregel’ die slechts tot nodeloze lastenverzwaring voor motorrijders leidt.

Patrice Assendelft:
Het is goed om te zien dat de minister onze mening deelt en het zou helemaal geweldig zijn als in Brussel een meerderheid zou ontstaan voor dit Nederlandse standpunt. Met dit dossier op Europees niveau wordt ook bevestigd dat wij er goed aan hebben gedaan om in Brussel te lobbyen. Daar zal de KNMV namens motorrijdend Nederland volop mee doorgaan.

Verder is in de brief te lezen dat Nederland ervan is overtuigd dat het huidige Nederlandse APK-systeem voldoet aan de eisen in het kader van verkeersveiligheid. Het APK-voorstel zal later worden behandeld door de Transportraad waarin minister Schultz van Infrastructuur en Milieu samen met 27 collega’s uit Europa zitting heeft.