Zoeken

Instroom A2 rijbewijs definitief mogelijk vanaf 2014

3 april 2013
Naar aanleiding van vragen door RAI Vereniging en BOVAG gaat het ministerie van I&M de regels voor het nieuwe motorrijbewijs A2 aanpassen. Daardoor kunnen aspirant-motorrijders vanaf 20 jaar toch directe toegang krijgen tot dit rijbewijs voor de categorie ‘middelzwaar’.

Rijbewijs

In november 2012 vroegen afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereniging en BOVAG bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu aandacht voor een probleem in de per 19 januari 2013 in Nederland ingevoerde Derde Europese Rijbewijsrichtlijn. Anders dan in de andere Europese landen, zouden Nederlandse motorrijders vanaf 20 jaar in aangepaste rijbewijswetgeving geen directe toegang tot het rijbewijs A2 hebben, maar zouden zij dat 'getrapt' moeten behalen. Dus eerst opgaan voor A1 en pas daarna toegang tot het A2-examen.

Interpretatie
Op verzoek van de RAI vereniging heeft het ministerie opnieuw gekeken naar de omzetting van de richtlijn naar Nederlandse wetgeving op het punt van de instroom naar het rijbewijs A2. Uit deze analyse is gebleken dat de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn daarin op meerdere manieren te interpreteren is. Navraag bij de Europese Commissie leerde dat de richtlijn naast de getrapte toegang ook ruimte biedt voor een directe toegang tot het A2-examen.

Direct
De minister van I&M heeft besloten dat de Nederlandse regelgeving op dit punt zal worden aangepast, zodat rechtstreekse instroom voor het rijbewijs A2 mogelijk wordt vanaf de leeftijd van 20 jaar. Uiteraard blijft instroom in het rijbewijs A1 voor de lichte motoren vanaf 18 jaar mogelijk, net zoals de directe instroom voor het rijbewijs A voor zware motoren vanaf 24 jaar.

Invoering
De aanpassing van de regelgeving en de uitvoeringsprocessen bij de betrokken organisaties, zoals RDW en CBR, zullen zo spoedig mogelijk in gang worden gezet. De wetswijziging die de directe instroom regelt, is naar verwachting begin 2014 van kracht.Gemma Warmerdam, secretaris afdeling GT RAI vereniging: 

Zonder deze aanpassing hadden motorrijders hier onnodig een extra rijbewijs moeten halen, terwijl dat in alle andere EU-lidstaten niet zou hoeven. Goed dat dit ‘balletje’ aan het rollen kwam doordat ik bij ACEM (Europese koepelorganisatie motorindustrie) hoorde dat in Nederland als enige land geen directe toegang tot A2 mogelijk was. Wij hebben uitgezocht hoe dat zat en met BOVAG vragen aan I&M gesteld.