Zoeken

Honda roept 126.000 Gold Wings terug vanwege achterrem

8 december 2011
Honda heeft een recall uitgeroepen voor de 2001-2010 en 2012 Gold Wing, vanwege een probleem met het Combined ABS remsysteem. De campagne betreft alleen in de Verenigde Staten al 126.000 verkochte motoren in het laatste decennium.

Honda_Gold_Wing

Volgens Honda kan bij de Gold Wing de achterrem blijven slepen nadat de rijder de rem heeft losgelaten, een probleem dat wordt veroorzaakt door de tweede hoofdcilinder van het gecombineerde remsysteem. De hoofdremcilinder van het gecombineerde remsysteem is ontworpen met een speciale poort om uitzettende remvloeistof als gevolg van toegenomen temperaturen te compenseren.

Bij de Gold Wing is het mogelijk de hoofdcilinder onder een hogere hoek te monteren dan is gespecificeerd, indien bij elkaar opgetelde toleranties ongunstig uitvallen. Hierdoor kan de speling tussen de drukklep en de poort worden verminderd, en ook kan als gevolg van hoge remvloeistof temperaturen de drukklep gaan uitzetten.

Mocht dat gebeuren, dan gaat het gecombineerde remsysteem de achterrem bedienen, waardoor de remvloeistof temperatuur weer zal toenemen en het slepen van de achterrem zal verergeren. Het zou in theorie tot een onverwacht ingrijpen van de achterrem en in het ergste geval zelfs ontbranden van de achterrem tot gevolg kunnen hebben.

In totaal heeft Honda in de Verenigde Staten 26 klachten ontvangen omtrent de slepende achterrem, in twee gevallen heeft dat daadwerkelijk tot een kleine brand geleid.