Zoeken

Harley: vrouwen die motorrijden zijn meer tevreden over seksleven

20 februari 2014
We zouden er een flauwe grap over kunnen maken, maar volgens onderzoek dat Harley-Davidson onder meer dan tweeduizend vrouwen heeft gehouden is gebleken dat vrouwelijke motorrijdsters meer tevreden over hun seksleven zijn dan vrouwen die niet motorrijden.

Woman on_Harley-Davidson

Vrouwelijke motorrijders voelen zich gelukkiger en zelfverzekerder dan vrouwen die niet motorrijden. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek in opdracht van Harley-Davidson. Het onderzoek toont aan dat vrouwen die regelmatig het gevoel van vrijheid en zelfexpressie van motorrijden beleven, meer zelfvertrouwen hebben. Het resultaat: ze zijn gelukkiger met hun relatie en hun seksleven dan vrouwen die niet regelmatig de motor beklimmen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2.029 vrouwelijke motorrijders in de Verenigde Staten.

Uit het onderzoek is gebleken dat 37% van de motorrijdende vrouwen zich altijd gelukkig voelt, tegenover slechts 16% van de niet-motorrijdende. Ook in bed blijken motorrijdende vrouwen beter op stoom: 27% voelt zich zeer sexy, tegenover 7% van de vrouwen die niet motorrijden. Ook qua zelfvertrouwen zijn het de motorvrouwen die beter scoren: 35% van de rijdsters voelt zich altijd zelfverzekerd, tegenover 18% van de niet-rijdsters.

Opvallend is verder de grote rol die de motor speelt in het leven van de vrouw. Zo geeft meer dan de helft (53%) aan dat de motor een essentiële rol speelt in hoe gelukkig zij zich voelt. Het is zelfs zo dat bijna drie kwart van de vrouwen er zeker van is dat hun leven erop vooruitgegaan is sinds ze met motorrijden zijn begonnen.

Volgens het onderzoek versterkt een motor niet alleen de band die een vrouw heeft met de weg, maar ook die met haar partner. Zestig procent geeft aan zeer tevreden te zijn over de communicatie met haar wederhelft. Dit tegenover 38% van de vrouwen die nooit op een motor rijdt. Ook in bed halen motorrijdsters een ronkende score – 51% is zeer tevreden over haar seksleven, tegenover 35% van de niet-rijdsters.

Steven Fröhlich, Marketing Manager Benelux bij Harley-Davidson:Het is duidelijk dat de motor voor vrouwen veel meer betekent dan alleen vrijheid. Het rijden op bijvoorbeeld een Harley heeft ook een positieve invloed op allerlei andere factoren in het leven. Zo geeft bijvoorbeeld 34 procent van de motorrijdende vrouwen aan minder gestrest te zijn nadat ze is begonnen met rijden. Het blijkt eens te meer dat rijden op een motor een perfect middel is om stress kwijt te raken. Dat verklaart misschien ook waarom vijftig procent van de motorrijdsters zeer tevreden is met hun relatie, vrij van stress.
Over het onderzoek
De Harley-Davidson Female Riders Survey is uitgevoerd door internationaal onderzoeksbureau Kelton. Hiervoor zijn 1.013 Amerikaanse vrouwen ondervraagd, die soms of regelmatig motorrijden, en 1.016 Amerikaanse vrouwen die nooit motorrijden. Er is gebruik gemaakt van een e-mailuitnodiging en een online enquête.