Zoeken

Eensgezindheid tijdens 2e Vriendendag TT Circuit

28 september 2010

Tijdens de tweede Vriendendag van de Stichting Vrienden TT Circuit, afgelopen zaterdag, overheerste eensgezindheid over de toekomst van het circuit. Zowel voor- als tegenstanders hebben elkaar gevonden in een duidelijke toekomstvisie, waarbij duurzaamheid, innovatie en beperking van overlast speerpunten zijn.

Vrienden_circuit_Assen.jpg

Adviesbureau BMC presenteert eind oktober een visie op de toekomst van het TT Circuit en peilde tijdens de Vriendendag de meningen onder de ruim 200 toehoorders. Omwonenden, politici en gebruikers van het circuit reageerden eensgezind op de stelling dat de raceactiviteiten kunnen groeien, mits de overlast wordt beperkt. Het Drentse circuit moet vooroplopen in duurzaamheid en innovatie om zo haar toekomst veilig te stellen.

Koploper
Volgens Jaap Timmer, vicevoorzitter van de Stichting Vrienden TT Circuit, betekent de eensgezindheid een doorbraak in de voortdurende discussie tussen voor- en tegenstanders.

Jaap Timmer:
Afgelopen weekend werd al het goede voorbeeld gegeven met de allereerste Grand Prix voor elektrische motoren. Daarmee zetten we het TT Circuit internationaal op de kaart als koploper en tonen we aan dat we onze ogen niet sluiten voor maatschappelijke discussies. Iedereen is het erover eens dat het circuit alleen op deze manier nieuwe activiteiten kan aanboren.

Stiltedagen
De eensgezindheid over de toekomst bleek ook uit de forumdiscussie, waaraan onder andere Laura Punt (gemeenteraadslid voor GroenLinks), Wim van de Camp (CDA-Europarlementariër), Henk Mathijsse (wethouder in Assen), Tanja Klip-Martin (gedeputeerde Provincie Drenthe) en motorcoureur Jurgen van den Goorbergh deelnamen. De voorstellen voor uitbreiding van het circuit -en tegelijkertijd beperking van overlast- behelzen ondermeer het optrekken van (natuurlijke) geluidswallen, beter integreren van het circuit in de omgeving, efficiëntere toegangswegen, geluidsarme raceklasses en het compenseren van geluidsdagen met stiltedagen.