Zoeken

Duitsland vervangt Euro95 door E10 biobrandstof

13 december 2010

Nadat in Frankrijk al eerder bij veel tankstations de brandstof Euro95 is vervangen door E10 bio-ethanol, stappen rond de jaarwisseling tankstations in Duitsland ook over op de nieuwe brandstof, die daar als 'E10' wordt aangeduid. Vooral oudere motoren kunnen hierdoor in de problemen komen.

E10-biobrandstof.jpg

In 2003 werden in Europees verband richtlijnen uitgeschreven die het gebruik van biobrandstoffen moesten stimuleren. Deze regelgeving zorgde ervoor dat alle lidstaten tegen 2010 een percentage gemengde biobrandstoffen van 5,75% haalden. In 2009 werd richtlijn over vernieuwbare energie (2009/28/CE) van kracht, waarin is vastgelegd dat het aandeel bio-ethanol in benzine tegen 2020 moet zijn verhoogd naar 20%.

Daar waar in Europa 'E5' biobrandstof (benzine met 5% bio-ethanol) dus gemeengoed is geworden gaat men in Frankrijk en vanaf 1 januari in Duitsland al verder door toepassing van 'E10' biobrandstof, waarbij het concentraat bio-ethanol is verhoogd naar 10%. In tegenstelling tot E5 is de nieuwe E10 biobrandstof echter niet geschikt voor alle auto's en motoren, omdat de ethanol uit E10 bepaalde rubber en kunststof afdichtingen, keerringen en pakkingen aantast.

In Duitsland blijft Euro95 voorlopig nog wel aan de pomp verkrijgbaar, maar in Frankrijk is volgens de ANWB Euro95 langs de snelweg nauwelijks nog verkrijgbaar. E10 wordt in Frankrijk aangeduid als SP95-E10, waarbij SP staat voor Sans Plomb (ongelood), 95 voor het octaangetal 95 en E10 voor de bijmenging van 10% bio-ethanol. Motoren die niet geschikt zijn voor deze brandstof zullen de duurdere E98 premiumbrandstof moeten tanken. In Nederland loopt het nog niet zo'n vaart en is E10 voorlopig nog slechts bij enkele tankstations verkrijgbaar.

Met benamingen als E10 in Duitsland en SP95-E10 in Frankrijk is voorlopig aan de pomp de E10 biobrandstof nog duidelijk herkenbaar, maar dat gaat in de nabije toekomst echter veranderen. Naar verwachting mag vanaf juni 2011 E10 biobrandstof gewoon als benzine worden verkocht, waardoor je extra alert zult moeten zijn. De huidige Euro95 (met 5% bio-ethanol) zal dan E5 gaan heten.

Om te checken of je E10 brandstof kunt tanken heeft de RAI vereniging in samenwerking met de BOVAG de website jebentalsnelduuurzaamopweg gelanceerd waar dit eenvoudig kan worden gecontroleerd, maar daar is momenteel alleen voor auto's de check te doen. Volgens een woordvoerder van de BOVAG wordt momenteel hard gewerkt om de website voor motorfietsen uit te breiden, maar is momenteel hiervoor nog niet alle informatie beschikbaar. Men verwacht dit binnen enkele maanden te realiseren.

Ben je echter voor die tijd van plan met de motor naar het buitenland te gaan en wil je weten of je motor geschikt is voor de nieuwe E10 biobrandstof, neem dan contact op met je lokale dealer of de importeur. Ook kan het instructieboekje uitsluitsel geven, daarin staat aangegeven voor welke typen brandstoffen je motorfiets is geschikt.