Zoeken

BOVAG en RAI vragen minister opheldering richtlijn A2 rijbewijs

29 november 2012
BOVAG en RAI hebben minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gewezen op een interpretatieverschil tussen de verschillende Europese lidstaten in de uitvoering van de Derde Rijbewijsrichtlijn. Nederlandse motorrijders moeten daardoor als enige in de EU een extra motorrijbewijs halen voordat ze op een zwaardere motor mogen rijden.

Rijbewijs

‘De afwijkende uitvoering in Nederland is mogelijk het gevolg van een andere interpretatie van de originele Engelse tekst van de Derde Rijbewijsrichtlijn voor motorrijbewijzen’, zegt Aad Verkade, manager BOVAG GT. ‘Hierdoor mogen 20-jarige motorrijders vanaf 19 januari 2013, wanneer de wetgeving in werking treedt, niet direct examen doen in de A2-categorie. In alle andere EU-lidstaten kan dat wel.’

Nederlanders jonger dan 24 jaar moeten nu drie rijbewijzen halen wanneer zij een zware motor willen besturen. Verkade: ‘Het rijbewijs voor elke opvolgende categorie kan pas worden gehaald nadat twee jaar ervaring is opgedaan met de voorgaande lichtere categorie.’ De minimumleeftijden voor de verschillende categorieën worden in Nederland: 18 jaar voor categorie A1, 20 jaar voor categorie A2 en 22 jaar voor categorie A.

Wanneer 20-jarigen en ouder rechtstreeks toegang tot A2 willen, moeten zij drie examens afleggen:Theorie A, AVB en AVD. Nederland bepaalt als enige EU-lidstaat dat zonder rijbewijs A1 rijbewijs A2 niet kan worden gehaald. Categorie A kan overigens ook rechtsreeks worden gehaald door kandidaten van 24 jaar en ouder. Zij hoeven dan niet eerst rijbewijs A1 en A2 te halen.

‘BOVAG en RAI concluderen dat in de originele Engelse tekst, die bepalend is voor de omzetting in de Nederlandse wetgeving, de mogelijkheid geeft om op 20 jarige leeftijd direct een A2 rijbewijs te halen’, aldus Verkade. ‘Daarom hebben BOVAG en RAI de minister verzocht dat zo snel mogelijk 20-jarigen direct toegang krijgen tot het motorrijbewijs A2 en rekenen hierbij op begrip van het ministerie.’