Zoeken

APK voor motoren van de baan

30 mei 2013
Dankzij steun en lobby van de FEMA, de MAG en de KNMV heeft de commissie Vervoer en Toerisme van het Europees Parlement op donderdag 30 mei met 21 stemmen voor en 19 stemmen tegen bepaald dat er geen Europese APK-plicht komt voor motoren. In het aangenomen voorstel wordt de Europese Commissie gevraagd binnen drie jaar een aanvullend onderzoek uit te voeren.

Hyper0001

Het aangenomen voorstel is een initiatief van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie), die als vice-voorzitter van de commissie Vervoer en Toerisme van mening was dat een verplichte Motor-APK geen bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. Voorstanders van een verplichte APK beweren dat de verkeersveiligheid hierdoor wordt vergroot. Van Dalen is uiteraard blij met de uitkomst van de stemming.

Peter van Dalen, vice voorzitter commissie Vervoer en Toerisme (ChristenUnie):
De Europese Commissie was van plan alle motoren verplicht APK te laten keuren. Gelukkig is dat nu voorkomen. Dat scheelt Nederlandse motorrijders elk jaar een boel geld.
Er is geen enkel onderzoek dat aantoont dat de invoering van een verplichte APK voor motoren bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Motorrijders zijn liefhebbers en onderhouden hun voertuig met grote zorg. Het voorstel van de Europese Commissie was daarom een volstrekt onnodig en bureaucratisch voorstel.

De KNMV is zeer verheugd met het feit dat de Europarlementariërs tegen de Europese APK-plicht voor motoren hebben gestemd. Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan dit dossier. De KNMV heeft in gesprekken met Europese spelers benadrukt dat motorrijders door het voorstel van de verplichte APK onnodig extra worden belast. Het doel van het oorspronkelijke voorstel, het verbeteren van de verkeersveiligheid, wordt niet bereikt door de voorgestelde maatregelen.

Ook het CDA vindt het terecht dat motoren geen verplichte APK-keuring hoeven te ondergaan. Europarlementslid Corien Wortmann (CDA) vindt dat landen zelf moeten beslissen of ze de technische keuring verplichten. “De kosten overtreffen de voordelen”, vindt Wortmann. Motorbezitters in Europa zouden anders minstens 1,2 miljard euro per jaar moeten afrekenen voor de keuringen.

Eerder adviseerde de Interne Markt commissie van het Europees Parlement al om het plan naar de prullenbak te verwijzen. In deze commissie zit Wim van de Camp, fervent motorrijder en delegatieleider CDA. Ook hij trekt de voordelen van de APK-plicht ernstig in twijfel.

Wim van de Camp, delegatieleider CDA:
Slechts zelden is een technisch mankement aan een motor de oorzaak van een ongeluk. Veel motorliefhebbers koesteren juist hun bezit.

Volgens de laatste Europese studie naar ongevallen waarbij motorvoertuigen zijn betrokken (MAIDS, 2009) blijkt dat bij slechts 0,3% van de ongevallen een technisch mankement ten grondslag lag aan het ongeval. Nog altijd is het menselijk gedrag de hoofdoorzaak van verkeersongevallen.

Met het vandaag aangenomen voorstel is de APK echter nog niet definitief van de baan. Afgesproken is dat er binnen drie jaar nader onderzoek moet worden gedaan. Het onderzoek vergelijkt de verkeersveiligheid onder lidstaten met- en zonder APK-plicht voor motoren. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of dan alsnog wetgeving nodig is.

De KNMV laat weten in gesprek te blijven met beleidsbepalers om aan te geven dat de nadruk moet liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruikers, zowel bij motorrijders als bij automobilisten en andere verkeersdeelnemers. De KNMV pleit voor meer Europees onderzoek en investeringen in trainingen om de verkeersveiligheid te verbeteren.