Zoeken

APK voor motoren nog niet definitief?

9 juli 2013
Afgelopen week stemde het Europees Parlement in Straatsburg geheel tegen de verwachting in voor een APK voor gemotoriseerde tweewielers. Hoewel het principebesluit nu is genomen is het nog lang niet zeker dat de APK er komt. Om de APK daadwerkelijk in te voeren is goedkeuring van alle EU landen vereist, en dat zou wel eens de redding voor ons motorrijders kunnen zijn.

Hyper0001

Vorig jaar heeft de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van de APK-Richtlijn ingediend dat onder andere voorstelt om in alle EU-lidstaten een verplichte APK voor brom- en motorfietsen te introduceren. Dit voorstel moet volgens de zogenaamde co-decisieprocedure worden behandeld, wat betekent dat zowel de lidstaten als het Europees Parlement het erover eens moeten worden.

Het voorstel voor een APK voor gemotoriseerde tweewielers is de afgelopen maanden in verschillende raadswerkgroepen door vertegenwoordigers van de lidstaten behandeld en besproken in de Raad van ministers. Daaruit bleek dat de EU-lidstaten er weinig voor voelen. Parallel daaraan hebben verschillende Europees Parlementscommissies over de voorstellen gesproken. De tendens binnen deze commissies was ook dat er weinig animo leek voor een verplichte APK voor gemotoriseerde tweewielers.

Toch vóór
Vorige week stemde een meerderheid van het voltallige Europees Parlement (waarbinnen de verhoudingen anders liggen dan binnen de parlementscommissies) toch vóór een APK voor motorfietsen in 2016 en een APK voor bromfietsen in 2018. Deze laatste zou kunnen vervallen als onderzoek van de Europese Commissie zou aantonen dat deze niet effectief is.

Dit betekent echter nog allerminst dat een APK voor GT er uiteindelijk ook komt. Immers, een aantal lidstaten gaf in eerder, in de onderhandelingen binnen de raadswerkgroep, aan dat een verplichte APK voor GT niet gewenst is. Consensus tussen lidstaten en Parlement is echter wel vereist. De stemmingsuitslag van vorige week is dan ook slechts een stap in het wetgevingsproces.

Onderhandelen
Het Europees Parlement moet nu een onderhandelaar aanwijzen die met de stemmingsuitslag in het achterhoofd in gesprek gaat met vertegenwoordigers van de lidstaten, het EU-voorzitterschap en de Europese Commissie. Deze partijen moeten in gezamenlijkheid proberen tot een compromisvoorstel te komen, wat vervolgens opnieuw aan de lidstaten en het Europees Parlement moet worden voorgelegd.

Onzeker is of deze onderhandeling zal slagen, omdat Raad (de lidstaten) enerzijds en het Europees Parlement en de Europese Commissie anderzijds lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Lukt dat niet dan gaan de voorstellen alsnog van tafel.

Onzeker
De RAI vereniging bestudeert nu de inhoudelijke voorstellen en teksten en hecht er in een persbericht aan te benadrukken dat de stemmingsuitslag van gisteren nog zeker geen definitieve status heeft. Het is dus nu verre van zeker of er ook echt een APK voor brom- of motorfietsen zal komen.

Bron: RAI