Zoeken

ANWB: Provinciale wegen kunnen veel veiliger

14 juni 2012
De verkeersveiligheid op veel provinciale wegen kan aanzienlijk verbeteren. Dat blijkt uit rapporten van het programma EuroRAP die in opdracht van de ANWB zijn uitgebracht over de wegen in de provincies Gelderland en Overijssel. Tweederde van de wegen in Gelderland en driekwart van de wegen in Overijssel halen twee van de maximaal te behalen vijf sterren.

slecht_wegdek
Als ze bij ons 'slechts' 2 uit 5 sterren krijgen, hoe moet dat dan bij onze zuiderburen waar dit soort situaties schering en inslag zijn?

Op provinciale wegen in provincies vallen relatief veel doden en gewonden. De laatste jaren vertoont het aantal verkeersslachtoffers zelfs een stijgende trend. Door het toepassen van een beter wegontwerp kan het aantal slachtoffers aanzienlijk afnemen, aldus de ANWB. Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat een stuurfout van een automobilist niet direct tot ernstige gevolgen mag leiden. Dat kan door te investeren in eenvoudige oplossingen, zoals een verbrede of beveiligde middenberm, extra vangrails  en veiliger kruispunten. 

Als eerste zijn provinciale wegen in Gelderland en Overijssel bestudeerd. Later volgen ook inspecties van de wegen in andere provincies. Inmiddels is er 1276 km aan provinciale wegen in Gelderland geïnspecteerd en 660 km in Overijssel. Dat is gebeurd met een speciaal uitgerust voertuig, dat de mogelijkheid biedt om panoramische video-opnamen te maken.

Dankzij het overzicht van EuroRAP is bekend welke slecht scorende wegvakken met welk soort maatregelen een stuk veiliger kunnen worden gemaakt. Daarmee ontstaat een helder overzicht over hoe per wegvak de verkeersveiligheid omhoog kan. Dat houdt in dat provincies met die kennis bij het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen hun budgetten zeer gericht kunnen inzetten voor veiliger verkeer. 

Guido van Woerkom (ANWB): 
Ongeveer 22% van de verkeersslachtoffers valt op provinciale wegen. We moeten als samenleving de uitdaging aannemen om provinciale wegen veiliger te maken. Om naar wegen met een hogere veiligheidsniveau van drie of zelfs vier sterren te gaan, moeten keuzes worden gemaakt. EuroRAP biedt hiervoor de mogelijkheden. 

Gedeputeerde Conny Bieze (Gelderland): 
Wij zien het onderzoek als een stimulans om de wegen in Gelderland veiliger te maken. Het onderzoek laat zien dat de Gelderse wegen goed zijn onderhouden met goede voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Maar het kan altijd beter en veiliger. We zullen de waardevolle aanbevelingen dan ook meenemen bij het onderhoud van onze wegen, waarbij elk wegvak om de 9 jaar wordt aangepakt.

Gedeputeerde Gerrit Jan Kok (Overijssel) : 
De afgelopen jaren hebben we het aantal ernstige verkeersslachtoffers met 28% verminderd door het uitvoeren van maatregelen die de veiligheid op onze wegen snel en effectief verbeteren. Maar elk slachtoffer is er één te veel. Met dit ANWB-onderzoek kunnen we de kwaliteit en veiligheid van onze wegen verder verbeteren.

Het onderzoek en de aanbevelingen van de ANWB zijn een onderdeel van EuroRAP (Road Assesment Programme), een Europees programma, dat wegen beoordeelt op verkeersveiligheid aan de hand van de inrichting van de weg. Bomen dicht langs rijbanen, water langs wegen en onoverzichtelijke kruisingen geven een weg een slechte beoordeling. Het programma is een initiatief van de ANWB en haar Europese zusterclubs. Het programma is actief in 27 landen.