Zoeken

A2 rijbewijs gaat toch instapklasse worden

9 februari 2013
Na vragen van BOVAG en RAI Vereniging werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan een aanpassing van de regels voor het nieuwe motorrijbewijs A2. Deze aanpassing maakt het mogelijk dat aspirant motorrijders vanaf de leeftijd van 20 jaar in de nabije toekomst directe toegang kunnen krijgen tot het A2 rijbewijs voor de categorie ‘middelzwaar’.


Met ingang van 19 januari 2013 is de derde Europese rijbewijsrichtlijn van kracht in de Nederlandse rijbewijswetgeving en zijn er voor motorfietsen drie verschillende rijbewijscategorieën: A1, A2 en A. De categorie A1 is geldig voor de lichte categorie motoren, A2 voor de categorie middelzwaar en A voor zware motoren. Volgens de nieuwe rijbewijswetgeving kan het A1 Rijbewijs vanaf 18 jaar worden gehaald, het A2 rijbewijs vanaf 20 en het A rijbewijs vanaf 24 jaar.

In tegenstelling tot alle andere Europese landen is in Nederland voor het de A2 rijbewijs echter vereist dat eerst het A1 rijbewijs is gehaald, waar volgens de Europese richtlijn het A2 rijbewijs op de leeftijd van 20 jaar als instaprijbewijs kan worden gehaald.

Op verzoek van BOVAG en RAI Vereniging heeft het ministerie opnieuw gekeken naar de omzetting van de richtlijn voor wat betreft de instroom naar het A2 rijbewijs. Uit deze analyse is gebleken dat de derde Europese rijbewijsrichtlijn voor wat betreft dit punt op meerdere manieren te interpreteren is.

Navraag bij de Europese Commissie heeft geleerd dat de richtlijn naast de getrapte toegang ruimte biedt voor een directe toegang tot het A2 examen. De minister heeft besloten dat de Nederlandse regelgeving op dit punt zal worden aangepast. Daarmee wordt rechtstreekse instroom voor het A2 rijbewijs mogelijk vanaf de leeftijd van 20 jaar. Uiteraard blijft instroom in het A1 rijbewijs voor de lichte motoren vanaf 18 jaar mogelijk, net zoals de directe instroom voor het A rijbewijs voor zware motoren vanaf 24 jaar.

De aanpassing van de regelgeving en de uitvoeringsprocessen bij de betrokken organisaties ,zoals RDW en CBR, zullen zo spoedig mogelijk in gang worden gezet. De wetswijziging die de directe instroom regelt, is naar verwachting begin 2014 van kracht.