Zoeken

Oplossing voor Kooimeerplein Alkmaar

28 september 2015
Rijkswaterstaat bereikt overeenkomst met KNMV en MAG over het Kooimeerplein, een verkeersplein bij Alkmaar waar meer dan 60 motorrijders in de problemen zijn geraakt of zelfs ten val zijn gekomen.

Kooimeer Alkmaar

Na lang en intensief overleg hebben Rijkswaterstaat West-Nederland Noord en de motorrijdersorganisaties KNMV en MAG elkaar eindelijk gevonden in een plan van aanpak voor het Kooimeerplein.

Na een grondige analyse van de huidige problematiek en een aantal constructieve onderhandelingen heeft directeur Nancy Scheijven van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord de knoop doorgehakt en ingestemd met de wens van de motorrijdersorganisaties: het gedeelte van het Kooimeerplein waar de meeste incidenten plaatsvonden zal worden voorzien van een nieuwe laag asfalt. Daarmee verdwijnen ook de reparatievakken en de misleidende wegmarkeringen.

Arjan Everink, hoofd verkeer KNMV:
Het Kooimeerplein heeft de afgelopen maanden veel tijd en inzet gekost, maar dat mogen motorrijders ook van ons verwachten. Als zoveel motorrijders in de problemen raken op hetzelfde verkeersplein, dan is er een structureel probleem dat vraagt om een grondige aanpak. En dat we hebben we nu, na vele gesprekken, bereikt. Aan het begin van het motorseizoen 2016 moet er een sterk verbeterd Kooimeerplein liggen, waar ook motorrijders met een gerust hart overheen kunnen rijden.

Wim Taal, beleidsmedewerker MAG:
De onderhandelingen met Rijkswaterstaat waren op z'n zachtst gezegd stevig van aard, maar uiteindelijk hebben we Rijkswaterstaat ervan kunnen overtuigen dat alleen een grondige aanpak van het Kooimeerplein de kans op ongevallen kan verminderen. Wij hebben ons soms hard opgesteld, maar dat moest gebeuren in het belang van de motorrijder. Alle lof overigens voor Rijkswaterstaat-directeur Nancy Scheijven, die - gedreven door onze gezamenlijke wens om de verkeersveiligheid te verbeteren - ruimte in haar budget heeft gemaakt om het Kooimeerplein grootschaliger aan te pakken dan Rijkswaterstaat oorspronkelijk van plan was.

Nancy Scheijven, directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord:
Technisch gezien was er niets mis met het Kooimeerplein, maar zoveel ongelukken is zeer ongewoon. Dan hoeft het technisch niet 'mis' te zijn, maar dat is nog iets anders dan dat het plein ook makkelijk berijdbaar is. Wim Taal van MAG en Arjan Everink van KNMV hebben talloze voorbeelden genoemd van wat er mis was gegaan en hebben duidelijk aangegeven hoe moeilijk de rijomstandigheden van het Kooimeerplein zijn; overigens niet alleen voor motorrijders. We hebben als Rijkswaterstaat er nu voor gekozen om de verkeersveiligheid op het Kooimeerplein prioriteit te geven. We gaan ervan uit dat we nu een veilig verkeersplein maken en dat er een eind komt aan de stroom van ongevallen en dat is mede dankzij de constructieve gesprekken die we als Rijkswaterstaat met MAG en KNMV hebben gehad.

De werkzaamheden worden begin 2016, voor het nieuwe motorseizoen, uitgevoerd